หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์
นายก อบต.บ้านเป้า
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ส่วนมากประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 90 % ที่สำคัญได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน นอก จากนี้ยังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือ จากภาคเกษตรกรรม ประมาณ 10 % ดังนี้

ลูกจ้างเอกชน 5%

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.8%
ลูกจ้างของรัฐ 1%

ธุรกิจในครัวเรือน 2%
อาชีพทางอุตสาหกรรม 0.2%

รับราชการ 1%    
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลบ้านเป้า มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา
ภูมิอากาศ
 
พื้นที่ตำบลบ้านเป้ามีภูมิอากาศร้อน มี 3 ฤดู
 
สถาบันและองค์กร
ทางศาสนา
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้ามีวัดทั้งหมด 4 วัด คือ

วัดบ้านพรม

วัดบ้านโนนสังข์

วัดบ้านโนนชาด

วัดบ้านร่องแสนคำ
สถานที่ศักดิ์สิทธิที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศาลเซียงน้อย บ้านเป้า หมู่ 8
ศาลปู่พิมพ์ บ้านพรม หมู่ 4

ศาลเขื่อนเจ้าประเทศ บ้านโนนชาด หมู่ 11
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มีการนับถือประเพณีอย่างเคร่งครัดมาแต่ครั้งโบราณ และเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงลูกหลานโดยยึด “ ฮีตสิบสอง – คลองสิบสี่ ” เป็นแนว ทางปฏิบัติด้านวัฒนธรรมประเพณี ในแต่ละเดือนมีประเพณีประจำเดือน
 
การศึกษาในตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงให้การสนับสนุนส่ง เสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จำนวน 2 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา

โรงเรียนบ้านโนนชาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านเป้า
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มีโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 

สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเป้า จำนวน 1 แห่ง
ไฟฟ้าในตำบล
 
มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง ทั้ง 10 หมู่บ้าน
 
การคมนาคม
 
การคมนาคมขนส่ง เดินทางและรวดเร็ว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-141
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทร : 044-866-141 โทรสาร : 044-866-141
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 742,411 เริ่มนับ 12 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10