หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเป้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์
นายก อบต.บ้านเป้า
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
“ เกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตดี
ประชาชนมีสุข สู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเป้า
 
พันธกิจ
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ถนน ระบบ ประปา และระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ

เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพภาคเกษตรให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชนอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัด ตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้า ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร

แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและ
เพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนเพื่อการเกษตร

แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานและวางท่อ/ รางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดี
และการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และความรู้ให้กับบุคลากรของ อบต. ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

แนวทางส่งเสริมวิธีการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริม ป้องกันระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และนโยบายของรัฐบาล
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-141
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทร : 044-866-141 โทรสาร : 044-866-141
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 2,275,462 เริ่มนับ 12 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10