องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง คลัง
โทร : 088-584-2659
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร : 088-584-2659
นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ
นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 090-916-5951
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศุภลักษณ์ ลบบำรุง
นางสาวศุภลักษณ์ ลบบำรุง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง
โทร : 044-866141
นางสาวจารุวรรณ มือแข็ง
นางสาวจารุวรรณ มือแข็ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้
โทร : 044-866141