องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

         บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

https://www.banpao.go.th/dnm_file/news/268361549_center.docx