องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

         ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่  ๑๓  สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

2_files/268383041_center.pdf