องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

ศุกร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2566   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2566

         วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2566 ท่านวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้ท่านสายชล ลาภคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร) คณะครู และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม มีนักเรียนชั้นอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่า และนักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า