องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่ X-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่ X-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

         

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ท่านวัชรินทร์  พงศ์ธีระดุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่ X-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า