องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
นพุธที่ 19  มิถุนายน  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยท่านวัชรินทร์  พงศ์ธีระดุลย์ นายก อบต.บ้านเป้า ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ

นพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยท่านวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์ นายก อบต.บ้านเป้า ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ

         

วันพุธที่ 19  มิถุนายน  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยท่านวัชรินทร์  พงศ์ธีระดุลย์ นายก อบต.บ้านเป้า ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงจัดซื้อหินคลุก และได้นำรถส่วนตัวเข้ามาทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ณ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13