องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566